Het eerste consult begint met een intakegesprek. Hierin bespreken we de hulpvraag. Daarnaast dient dit gesprek om aanvullende informatie te krijgen die kan helpen bij het kijken naar de aard en achtergrond van de klacht.
Ook maak ik gebruik van mijn vermogen om te psychometreren (invoelen). Dit biedt de mogelijkheid dingen naar boven te laten komen waar de cliënt zich niet bewust van is of op dat moment niet aan denkt en laat me mogelijke verbanden en oorzaken zien. 
Afhankelijk van wat een cliënt op dat moment nodig heeft, vindt er al dan niet nog een stukje behandeling d.m.v. magnetiseren plaats. Dit is een wijze van werken met energie: een teveel weghalen, nieuwe energie toevoegen, evt. blokkades opheffen. De cliënt zit hierbij, geheel gekleed, op een krukje. Ik hou mijn handen op of vlak boven het lichaam van de cliënt. Als de cliënt niet aangeraakt wil worden, kan de behandeling ook zonder lichamelijk contact plaatsvinden. 

Een vervolgbehandeling begint met een kort gesprek, gevolgd door een behandeling. Er wordt altijd aandacht besteed aan bewustwording om zicht te krijgen op de hulpvraag en daardoor op jezelf. Het therapeutisch proces is gericht op de “ont-wikkeling” van de cliënt. Deze wordt ook actief bij het proces betrokken, het is geen “pleisters plakken”.
De duur van een traject is afhankelijk van de aard van de klacht en van de cliënt. Soms is één behandeling genoeg, maar vaak zijn drie à vier behandelingen nodig. Na drie behandelingen bespreken we altijd het resultaat en overleggen we of vervolg zinvol en wenselijk is.

Wat ervaart u tijdens en na een behandeling?

Het kan zijn dat u niets voelt van de behandeling. Vaak ervaren mensen warmte, kou, tintelingen, trillingen, een gevoel van zwaarte of loomheid, vermoeidheid of ontspanning. Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren, maar dit hoeft niet. Gebeurt dit wel, dan is het tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl men er niets van merkt. Het is verstandig om het na de behandeling enkele uren wat rustiger aan te doen. Ook raad ik mensen altijd aan de eerste paar dagen na de behandeling voldoende water te drinken om afvalstoffen uit het lichaam af te voeren.

06-24746017 / 0497-381093       praktijk@liesbethoosterkamp.nl