Paranormale therapie wordt ook wel energetische therapie of natuurgeneeskundige therapie genoemd. Het is een eeuwenoude behandelwijze die in veel verschillende culturen wordt toegepast. De therapie is een veilige, natuurlijke behandelwijze. Zij kan ook aanvullend, naast andere (reguliere en alternatieve) therapieën worden toegepast. 
Bij paranormale therapie wordt gebruik gemaakt van psychometreren en magnetiseren. 
Psychometreren betekent dat ik, door me af te stemmen op een persoon of een foto, informatie zie (helderzien), hoor (helderhoren) of voel (heldervoelen). 
Magnetiseren is het overbrengen, sturen of weghalen van energie door middel van mijn handen. Ik werk dus met het energiestelsel dat in en om elke mens aanwezig is. 
Wanneer iemand klachten heeft zijn er verstoringen in dit energiesysteem. Door de behandeling kan iemand energetisch weer in balans komen en wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd. Klachten kunnen hierdoor verminderen of verdwijnen. Dit geldt voor zowel lichamelijke klachten als voor psychische of emotionele problemen. 
Paranormale therapie gaat uit van een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat ik uitga van een samenhang tussen lichaam en geest. Ik kijk naar de mens als geheel. Een mens bestaat immers niet uit losse onderdelen die ieder voor zich hun werk moeten doen. Alle delen van het menszijn houden met elkaar verband en hebben invloed op elkaar. De therapie gaat meestal verder dan het verhelpen van symptomen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijke oorzaak en naar wat nodig is om nieuwe of terugkerende klachten te voorkomen.

06-24746017 / 0497-381093       praktijk@liesbethoosterkamp.nl