Paranormale therapie is geschikt voor alle leeftijden en kan een oplossing bieden voor zeer uiteenlopende klachten. U kunt hierbij denken aan fysieke, psychische en emotionele klachten. De resultaten zijn onder andere afhankelijk van de aard en duur van de klacht en van de individuele gevoeligheid van de cliënt voor de therapie. Het is echter niet zo dat men hoeft te geloven in de therapie om tot resultaat te komen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben gehad bij deze therapie. Ook ervaren veel cliënten na de behandelingen een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.
Voorbeelden van hulpvragen waarmee u bij mij terecht kunt:
– hoofdpijn
– spijsverteringsklachten
– pijnklachten
– slaapproblemen
– hooikoorts
– artrose
– luchtwegproblemen
– vermoeidheid
– burn-out
– ontstekingen
– hormonale klachten
– versnelling van genezing na een blessure of een operatie
– duizeligheid
– depressieve gevoelens
– stemmingswisselingen
– versterking van het immuunsysteem
– hooggevoeligheid

Paranormale therapie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Ik stel geen diagnose. Reguliere behandelingen worden door de therapie niet belemmerd.

Kinderen
Kinderen hebben een speciaal plekje in mijn hart. Hieronder geef ik aanvullende informatie over mijn werkwijze met kinderen.
Elk kind heeft zijn of haar eigen, unieke karakter en mogelijkheden. Door verschillende oorzaken kunnen ook bij kinderen klachten of problemen ontstaan. Kinderen leven in een maatschappij die niet altijd de ruimte biedt die ze nodig hebben. Er wordt verwacht dat ze in een vooraf bepaald tempo leren, dat ze zich op sociaal gebied goed ontwikkelen en dat ze buiten familie en school aan allerlei dingen deelnemen. “Ze hebben het druk”, net als de meeste volwassenen. Terwijl kinderen juist vooral groeien en leren door spelen, ervaren én rust, in een veilige omgeving met steun van volwassenen.
Paranormale therapie geeft hele mooie mogelijkheden om een kind te helpen. Een kind hoeft hierbij nog niet alles te kunnen verwoorden of aan te kunnen geven waar het last van heeft. Bij het behandelen gaat het met name om ervaren en voelen. Deze dingen liggen van nature nog dicht bij kinderen.
Voorbeelden van hulpvragen van kinderen waarmee u bij mij terecht kunt:
– onzekerheid en faalangst
– gedragsproblemen
– (onverklaarbare) lichamelijke klachten
– concentratiemoeilijkheden
– teveel piekeren
– slaap- of eetproblemen
– allergieën
– problemen die verband houden met de schoolsituatie
– ADHD
– hooggevoeligheid
Ook baby’s reageren vaak goed op een behandeling. U kunt hierbij denken aan baby’s die veel huilen zonder aanwijsbare oorzaak, onrustig zijn, moeite hebben met eten, problemen hebben met (in)slapen, enz.
Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind overleg ik met u als ouder of uw kind de eerste keer meekomt naar mijn praktijk. Misschien zijn er veel dingen te vertellen of te bespreken. Soms is het niet fijn voor een kind om daar bij te zijn. Wanneer een kind erbij is, richt ik me ook vooral op hem of haar. 
Ouders worden altijd bij het proces betrokken. Door de natuurlijke band tussen kinderen en hun ouders én het feit dat kinderen spiegelen helpt het om ook naar uzelf en eventuele eigen patronen te kijken. Dit gebeurt soms vanzelf, tijdens de behandelingen en de gesprekken die daarin plaatsvinden. Maar het kan ook zijn dat er, uiteraard in overleg, een afspraak gemaakt wordt waarbij het kind niet aanwezig is.